NOW analyse en de derdenverklaring

Inmiddels is wel duidelijk welke werkzaamheden accountants- en administratiekantoren moeten verrichten om een derdenverklaring af te geven. En de eerste NOW afrekeningen zijn inmiddels afgegeven. Uiteraard willen we dat zo goed mogelijk ondersteunen dus we hebben aan onze NOW analyse wat zaken toegevoegd zodat je direct een werkprogramma tot je beschikking hebt en in de excel bijlages ook de details hebt waarmee je sneller de voorgeschreven controles uit kunt voeren.

Het dashboard toont nu:

 • de gemiddelde maandelijkse omzet voor
  • 2019
  • 2020 voor de NOW periode
  • 2020 gedurende de NOW periode
  • 2020 na de NOW periode
 • Indicatoren die aangeven of er mogelijk ongebruikelijke patronen in de omzet te herkennen zijn. De indicatoren tonen of:
  • het aantal crediteringen en of de gemiddeld gecrediteerde bedragen per maand in de NOW periode hoger zijn buiten de NOW periode.
  • in de NOW periode omzet via memoriaal is geboekt, uiteraard kijken we ook buiten de NOW periode of dit het geval is. Hier kunnen legitieme redenen voor zijn maar wellicht goed om te onderzoeken.
  • de salarissen in de NOW periode lager waren dan de salarissen in januari 2020.
  • de post nog te factureren omzet is gestegen gedurende de NOW periode
  • de post onderhanden werk is gedaald gedurende de NOW periode – we zouden ons voor kunnen stellen dat termijnen wel gefactureerd worden maar op de balans worden gezet als onderdeel van het onderhanden werk.

De analyse genereert tevens een bijlage in excel met:

 • een werkprogramma waarin je de bevindingen van jouw werkzaamheden voor een derdenverklaring vast kunt leggen
 • de omzet per klant per maand in 2020
 • alle verkoopfacturen en creditnota’s in 2020. Dit kun je gebruiken om de voorgeschreven deelwaarnemingen uit te voeren.
 • alle memo-boekingen in de omzet in 2020. Dit kun je gebruiken om de voorgeschreven deelwaarnemingen uit te voeren.
 • alle negatieve boekingen op de omzetrekeningen in 2020. Dit kun je gebruiken om de voorgeschreven deelwaarnemingen uit te voeren.
 • In geval er ook een NMBRS koppeling beschikbaar is wordt ook een overzicht van de looncomponenten bank en kas per maand per medewerkersnummer opgebouwd. Dit kun je gebruiken om de controle op de netto uitbetaling te documenteren.
 • de resultatenrekening per maand

De analyse gaat standaard uit van een NOW periode van 3 maanden die begint op 1 maart 2020 maar in de instellingen van de analyse kun je een latere startdatum opgeven.