Handig. “Dashboard” voor IB ondernemingen

Inmiddels is wel duidelijk dat de gemiddelde ZZP-er niet zit te wachten op een fancy dashboard met kleurige pie-charts en trendanalyses. Ook niet op hoge rekeningen. Het is dus zaak dat je zoveel mogelijk geautomatiseerd een oogje in het zeil houdt. En daarom hebben we vanaf vandaag een “dashboard” voor IB ondernemingen.

En dashboard staat bewust tussen aanhalingstekens. Geen grafieken en metertjes maar een opsomming van relevante informatie waarmee je makkelijk de zorgenkindjes identificeert. En dat voor al je klanten onder elkaar.

Per klant zie je in één oogopslag de volgende informatie:

  • De geboekte opbrengsten en kosten van de afgelopen maand. Nog geen omzet geboekt? Dan zal er wel niet gefactureerd zijn – met liquiditeitsproblemen of chaos in de administratie tot gevolg.
  • Inzicht in de liquiditeit: de applicatie berekent het saldo van liquide middelen, debiteuren en crediteuren. Als dit negatief is, zal er tevens een rode indicator verschijnen. We snappen overigens dat dit een stuk accurater zou kunnen. Voor nu hebben we het simpel gehouden in de veronderstelling dat dit past bij een simpele ZZP administratie. Als dit niet werkbaar is, zullen we deze berekening verfijnen.
  • Controle op de voorlopige aanslag. Als je zelf het bedrag van de voorlopige aanslag ingeeft, zullen wij dit bedrag beoordelen ten opzichte van het geëxtrapoleerde resultaat. Afwijkingen van meer dan 25% en meer dan € 1.000 leiden tot een aandachtspunt.
  • Voor de kleine ondernemersregeling (KOR) bepalen we het netto af te dragen BTW bedrag tot en met de periode. Dit wordt uitgedrukt in percentage van de KOR grens van € 1.883. Zo kun je eenvoudig bepalen of je hier nog rekening mee moet houden bij de aangifte BTW.
  • Als laatste controleren we ook nog of er sprake is van aftrek van BTW terwijl er geen belaste prestaties worden verricht. Dit doen we op basis van de geboekte af te dragen BTW. Geen waterdicht bewijs maar wel een aandachtspunt om eens te kijken of sprake is van recht op vooraftrek.

Uiteraard wordt het dashboard automatisch elke maand of kwartaal bijgewerkt. Zo kun je op één pagina zien welke klanten geholpen zijn met een proactief telefoontje. Net als bij de andere dashboards, kun je vastleggen wat je bevindingen zijn zodat je achteraf ook nog kunt nagaan wat je besproken hebt.

Het dashboard werkt met ExactOnline en is te vinden onder ‘monitoring’. Op korte termijn zullen we het ook geschikt maken voor Yuki en Twinfield. RGS is niet noodzakelijk.

Meer weten? Neem contact met ons op en we helpen je op weg.